بره بره شدن یعنی بریده بریده شدن سطح فرش، هنگامی که شما در حال قیچی کردن رج بافته شده هستید باید به صورت یکدست و یه اندازه پرز فرش رو قیچی کنید تا از به وجود اومدن این عیب جلوگیری کنیدعیب بره بره شدن فرش چطوری به وجود میاد؟ وقتی که شما یک رج قالی رو کامل بافتید و پود...